Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatscenario's

Klimaatverandering daagt uit tot maatregelen die de nadelen ervan tegengaan en die ervoor zorgen dat er wordt geprofiteerd van de positieve gevolgen. Om deze maatregelen goed te kunnen onderbouwen, zijn de effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. 
Uit: klimaateffectatlas.

Vanaf 1900 is de gemiddelde temperatuur in Nederland met 1,7°C gestegen en deze trend zet door. De temperatuurstijging gaat hand in hand met andere verschijnselen, zoals het vaker optreden van hevige buien en het stijgen van de zeespiegel. Een en ander heeft consequenties. Bijvoorbeeld voor de natuur, koudeminnende planten en dieren dreigen uit ons land te verdwijnen. De landbouw loopt een groter risico op ziekten en plagen. Er kan sprake zijn van wateroverlast en langdurige hitte en de beschikbaarheid van zoet water kan in het gedrang komen. Tegenover deze bedreigingen staan kansen. Zo kan onze recreatiesector beter concurreren met zonbestemmingen en verrijkt Nederlandse wijn de menukaarten.

In vier scenario’s (Gematigd, Gematigd+, Warm en Warm+) geeft het KNMI de mogelijke gevolgen van klimaatverandering weer.  

Voor de veenweidegebieden speelt vooral dat een aantal reeds bestaande knelpunten door de verwacht klimaatveranderen worden verergerd. Lees verder.