Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Aspecten

Bodem, water, landschap, landbouw, natuur en recreatie

Het veenweidelandschap herbergt tal van kenmerkende kwaliteiten, met de veenbodem als drager van het landschap en de functies in het gebied. De veenweiden bestaan al eeuwen dank zij de landbouw, met als symbool de koe in de wei. Groot is de rijkdom aan natuur, van de weidevogels op de veenweiden tot de moerassen en veenplassen. Steeds meer recreanten genieten van de rust en de ruimte, de afwisseling van langwerpige percelen, brede sloten en plassen.


Veengebied Westbroek (Utrecht)

In de veenweidegebieden is het landschap vrijwel geheel bepaald door de mens. De middeleeuwse ontginningsstructuur ligt nog steeds ten grondslag aan het huidige landschap. Karakteristieke elementen zoals de graslanden, sloten en plassen, bloemdijken, knotwilgen en houtkaden zijn allemaal het resultaat van mensenwerk.