Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Factsheets

In de provincies Zuid-Holland en Friesland zijn in de afgelopen jaren beleidsstudies in gang gezet over klimaatverandering en klimaatadaptatie. In Zuid-Holland betreft dit een brede studie die de belangrijkste in de provincie actieve sectoren bestrijkt. Dit is het Actieprogramma Klimaat en Ruimte.

De negen factsheets van dit Actieprogramma (2012) omvatten de inzichten van vier jaar werken aan klimaatadaptatie in Zuid-Holland. Zij zijn bedoeld voor professionals die het omgaan met klimaatverandering in hun dagelijkse werk zullen overnemen en voor andere belangstellenden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: glastuinbouw, landbouw, boomteelt, natuur, recreatie, wonen, werken en recreëren in de Zuidvleugel, mobiliteit en waterkeringen, besluitvormingsprocessen en een koepeltekst over klimaatadaptatie.

In Friesland is in september 2012 een beleidstraject gestart door de Provincie in samenwerking met het Wetterskip Fryslan voor het ontwikkelen van een Veenweidenvisie. Dit beleidstraject wordt ondersteund door het Nationaal Programma Kennis voor Klimaat. Ook voor dit traject is een aantal factsheets geproduceerd (2013).