Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Natuur

Bij het westelijke laagveengebied horen verschillende typen natuur. Het belangrijkste onderscheid is in 'moerasnatuur', 'veenweidenatuur' en 'aquatische natuur'.

Een zeer belangrijk verschil tussen de eerste twee typen is de accumulatie dan wel afbraak (door oxidatie) van organische stof. Moerasnatuur is veenvormend en wordt gekenmerkt door jaarlijkse accumulatie van organische stof, die uiteindelijk tot bodemophoging zou kunnen leiden. Veenweidenatuur wordt gekenmerkt door verlies en inklinking van veen als gevolg van drainage, leidend tot bodemdaling. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de Quick-Scan Natuur (2008).

weidevogels

Typen natuur:

en