Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Recreatie

De Nederlandse veenweidegebieden liggen voor een deel dichtbij grootstedelijk gebied; het Groene Hart midden in de Randstad is daarvan een goed voorbeeld. Door de grote bevolkingsdichtheid in de stedelijke agglomeraties is er grote behoefte aan recreatiemogelijkheden.

De veenweidegebieden, ook die in Noord-Nederland, worden vooral intensief gebruikt voor waterrecreatie in de meren en plassen, en in mindere mate ook voor fiets- en wandelrecreatie. Het is daarbij opvallend dat recreanten afwisselende landschappen met open water, agrarisch gebied en natuurgebied het meest aantrekkelijk vinden.

Grootschalige agrarische gebieden, waar veel veenweidegebieden een voorbeeld van zijn, worden minder gewaardeerd. Toch zijn de mogelijkheden voor de recreatiesector zeker aanwezig, zowel voor de echte recreatiebedrijven als voor de agrarische sector die de bedrijfsvoering kan verbreden door het aanbieden van recreatieve voorzieningen, vooral in de aantrekkelijker delen van het veenweidelandschap.

fietsen door het veenweidelandschap

De effecten van klimaatverandering voor recreatie kunnen zowel positieve als negatieve kanten hebben. Door een toename van de temperatuur en het gemiddeld aantal zomerse dagen zal Nederland naar verwachting aantrekkelijker worden voor recreatie en toerisme. De stedeling zal het buitengebied opzoeken wanneer de stedelijke omgeving vaker met hitte te maken krijgt. Hierdoor neemt de toeristische en recreatieve druk toe en zal er meer behoeften zijn aan faciliteiten. Dit biedt kansen voor ondernemerschap, maar zorgt ook voor een extra druk op de Nederlandse infrastructuur, zoals de wegen in het kustgebied en netwerken voor recreatievaart, fietsen en wandelen.

Klimaatverandering leidt tot een toename van gezondheidsrisico’s voor recreanten, zoals de kans op allergische reacties, teken en de eikenprocessierups. Voor waterrecreatie is de waterkwaliteit van belang. Oppervlakte water wordt gevoeliger voor cyanobacteriën (blauwalg), waardoor zwemwater gesloten moet worden.

waterrecreatie

De overheid staat voor de opgave om Nederland aantrekkelijk te houden voor recreatie. Hiertoe moeten recreatiegebieden goed ontsloten en de kwaliteit van het water en landschap op orde zijn. De aantrekkelijkheid van het water en landelijk gebied voor recreatie kan worden vergroot door recreatieve belangen en aandacht voor het landschap integraal mee te nemen bij adaptatiemaatregelen.