Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Welkom op de website van ORAS Veenweidegebieden

Welkom op de website met digitale handleiding voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) in Veenweidegebieden. U treft in deze handleiding informatie en handreikingen aan om uw activiteiten in het veenweidegebied te ondersteunen.

Deze digitale handleiding heeft tot doel om te faciliteren bij het onderkennen van knelpunten in de Nederlandse veenweidegebieden die (mede) het gevolg zijn van klimaatverandering. Ook wil de handleiding behulpzaam zijn bij het verkennen van pakketten van maatregelen als mogelijke adaptatie aan ongewenste ontwikkelingen.

Daartoe beoogt de manual bestaande kennis zo goed mogelijk te ontsluiten, methoden aan te reiken voor het onderkennen en beoordelen van knelpunten en instrumenten om de vele maatregelen die in dit kader zijn ontworpen en getest op hun effectiviteit en toepasbaarheid voor verschillende situaties in beeld te brengen.

Meer over veenweidegebieden

Hoe deze handleiding te gebruiken?

  • Deze digitale handleiding bevat vier hoofdrubrieken, die u in de horizontale balk aantreft (b.v. Veenweiden in Nederland, Klimaateffecten). Zodra u een van deze hebt aangeklikt, verschijnt rechts een indeling van onderwerpen binnen de rubriek. U kunt deze aanklikken om verder te komen
  • Rechts kunt u miniatuurfiguurtjes aantreffen die groter worden als u erop klikt.
  • U vindt rechts ook een lijst van downloads, die als pdf beschikbaar zijn. Zowel de figuurtjes als de downloads worden ook aangehaald in de tekst
  • De webmanual bevat ook een Zoek-functie, waarmee u op onderwerp kunt zoeken. Er wordt zowel in de teksten van de website als in de downloads gezocht, zodat u een lijst van beide krijgt. Handig voor het opsporen van informatie of publicaties!

 

Voor vragen over deze website kunt u terecht bij Bas van der Wal.

Totstandkoming

De inhoud van deze website is ontwikkeld als project binnen het programma Kennis voor Klimaat in de jaren 2013-2014. De auteurs zijn Dr. Cees Kwakernaak (Alterra, Wageningen UR), Prof. Dr. Jos T.A. Verhoeven (KNW – Knowledge for Nature and Water / Institute of Environmental Biology, Ecology and Biodiversity, Universiteit Utrecht) en Fokke de Jong (Alterra, Wageningen UR).

Disclaimer

De website is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied ten tijde van het uitvoeren van het project. Bij toepassing ervan moeten de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. De auteurs en STOWA kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed op deze website.

Veengebieden